EL TEMA D’AVUI – THE HUMAN LEAGUE – DON’T YOU WANT ME

Aquest grup anglès de música electrònica va assolir un gran èxit amb uns temes trenca-pistes i ni la marxa del seu fundador, Martin Ware, al 1.980, per desavenences amb l’altre líder del grup Philip Oakey, va acabar amb la banda, més aviat al contrari, doncs Ware va fundar un altre grup, Heaven 17, i els fans del grup hi van sortir guanyant, però aquesta ja és una altra história.

Dare, publicat al 1.981, és un dels discos claus del Tecno-pop, i el seu millor tema és aquest inoblidable Don’t You Want Me.

=============================================================

Este grupo inglés de música electrónica cosechó un gran éxito con unos temas rompepistas y ni la marcha de su fundador, Martin Ware, en 1.980, por discrepancias con el otro líder del grupo Philip Oakey, terminó con la banda, más bien al contrario, puesto que Ware fundó otro grupo, Heaven 17, con lo que los fans de la banda salieron ganando, pero esta ya es otra historia.

Dare, publicado en 1.981, es uno de los discos claves del Tecno-pop, y su mejor tema es este inolvidable Don’t You Want Me.

============================================================

Ce groupe anglais de musique électronique a obtenu un grand succés avec des thèmes très danseables et ni la partie de son foundateur, Martin Ware, au 1.980, par des discrépances avec l’autre lider du groupe Phili Oakey, a réussi à finir avec le groupe, tout au contraire, donc Ware a fondé un autre bande, Heaven 17, par consequent les fans du groupe ont reçu un double cadeau, mais ça …. c’est une autre histoire.

Dare, publié au 1.981, est un des disques clés du Tecno-pop, et son meilleur thème est ce inoubliable Don’t You Want Me.

Anuncios