EL TEMA D’AVUI – BLONDIE – CALL ME

Continuem amb temes pertanyents a bandes sonores, en aquest cas aquest magnífic tema de Blondie, apareix en la película American Gigoló, protagonitzada per Richard Gere, el 1.980, i posteriorment en el seu cinquè llarga durada, Autoamerican.

Va ser un dels darrers éxits del gran grup liderat per Debbie Harry (Cantant) i Chris Stein (guitarrista), ja que una malaltia genètica del Chris el va obligar a descansar de la frenètica activitat dels 4 anys anteriors de brillant carrera, i al cap d’un parell d’anys van acabar separant-se, començant la Debbie una carrera en solitari, que no va gaudir, però, del mateix èxit.

Per sort, el 1.998, els quatre membres originals del grup, Debbie, Chris, i Clem Burke (Batería) i James Destri (Teclista), es van reunir de nou amb el resultat d’un altre magnífic disc, del que ja parlarem algun altre dia sens cap mena de dubte.

===============================================================

Continuamos con temas pertenecientes a bandas sonoras, en este caso este magnífico tema de Blondie, aparece en la película American Gigoló, protagonizada por Richard Gere, en 1.980, y posteriormente en su quinto LP Autoamerican.

Fué uno de los últimos éxitos del gran grupo liderado por Debbie Harry (cantante) y Chris Stein (guitarrista), ya que una enfermedad genética de Chris le obligó a descansar de la frenética actividad de los 4 años anteriores de brillante carrera, y al cabo de un par de años terminaron separándose, emprendiendo Debbie una carrera en solitario, que no ha gozado del mismo éxito.

Por fortuna, en 1.998, los cuatro miembros originales del grupo, Debbie, Chris, y Clem Burke (Batería) y James Destri (Teclista), se reunieron de nuevo con el resultado de otro magnífico disco, del que hablaremos otro día sin ninguna duda.

Colour me your colour, baby
Colour me your car
Colour me your colour, darling
I know who you are
Come up off your colour chart
I know where you’re coming from
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call me my love you can call me any day or
Night call me
Cover me with kisses, baby
Cover me with love
Roll me in designer sheets
I’ll never get enough
Emotions come I don’t know why
Cover up love’s alibi
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call me oh my love
When you’re ready we can share the wine
Call me
Ooh, he speaks the languages of love
Ooh, amore, chiamami chiamami.
Oo, appelle-moi mon cherie, appelle-moi
Anytime anyplace anywhere anyway
Anytime anyplace anywhere any day,
Anyway
Call me my love
Call me call me any anytime
Call me for a ride
Call me call me for some overtime
Call me my love
Call me call me in a sweet design
Call me call me for your lover’s lover’s alibi
Call me on the line
Call me call me any anytime
Call meOh, call me, ooh ooh ah.
Call me my love. Call me,
Call me any anytime.

===========================================

Coloréame con tu color, nene
Coloréame tu coche
Coloréame con tu color, querido
Sé quién eres
Sal de tu gráfica de color
Sé de donde vienes
Llámame en la línea
Llámame, llámame en cualquier momento
Llámame amor mío puedes llamarme cualquier día o Noche llámame
Cúbreme de besos, nene
Cúbreme de amor
Cúbreme de sábanas de diseñador
Nunca tendré suficiente
Llegan emociones no sé por qué
Disimula la coartada del amor
Llámame en la línea
Llámame, llámame en cualquier momento
Llámame oh amor mío
Cuando estés listo podemos compartir el vino
Llámame
Ooh, él habla el idioma del amor
Ooh, amor, chiamami chiamami.
Oo, llámame querido, llámame
En cualquier momento, lugar, dónde sea, cómo sea
En cualquier momento, lugar, dónde sea, cualquier día Cómo sea
Llámame mi amor
Llámame llámame a cualquier hora
Llámame para pasear
Llámame llámame para algo de tiempo extra
Llámame mi amor
Llámame llámame en un dulce diseño
Llámame llámame para tu coartada de amante
Llámame en la línea
Llámame llámame en cualquier momento
Llámame Oh, llámame, ooh ooh ah
Llámame mi amor llámame llámame
Llámame a cualquier hora.

Letras extraidas de la magnífica página www.cancionestraducidas.com.ar

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – BLONDIE – HEART OF GLASS

Aquest tema pertanyent al tercer disc de Blondie, Parallel Lines, publicat el 1.978, és el que els va donar a conèixer a tot el món, i el seu primer no. 1 al regne unit i top 10 als xarts USA.

Amb Parallel Lines, el grup de Debbie Harry i Chris Stein abandonaven l’estil més punk dels seus dos primers discs, i s’endinsàven en un pop més comercial i ballable, que trèia tot el partit a la dolça veu de la Debbie i començava a jugar en els video-clips amb la seva evident sensualitat, d’aquí a ser un dels grups de referència dels 80 del tot just naixent moviment New Wave, hi ha només un pas.

================================================================

Este tema perteneciente al tercer disco de Blondie, Parallel Lines, publicado en 1.978, es el que les dió a conocer en todo el mundo, y su primer no. 1 en el reino unido y top 10 en los charts USA.

Con Parallel Lines, el grupo de Debbie Harry y Chris Stein abandonaban el estilo más punk de sus dos primeros discos, y se adentraban en un pop más comercial y bailable, que sacaba todo el partido a la dulce voz de Debbie y comenzaba a jugar en los video-clips con su evidente sensualidad, de aquí a ser uno de los grupos de referencia de los 80 en el apenas naciente movimiento New Wave, hay sólo un paso.

================================================================

Ce thème qui appartient au troisième disque de Blondie, Parallel Lines, publié au 1.978, est celui qui leur à donné à connaître dans tout le monde, et leur premier no. 1 dans le royaume-uni et top 10 dans les charts USA.

Avec Parallel Lines, le groupe de Debbie Harry et Chris Stein abandonnaient le style plus punk de leurs deux premiers disques, et ils s’endinsaient dans un pop plus commerciel et pour la danse, qui profitait totalement de la belle voix de Debbie et commençait a jouer dans les tubes avec son évidente sensualité, d’ici a être un des groupes de référence aux 80’s de la encore naissante New Wave, il ya seulement un pas.