EL TEMA D’AVUI – THE CRANBERRIES – ZOMBIE

La història de The Cranberries és d’un éxit darrera un altre, des de la publicació del seus primers singles, Dreams i Linger, el 1.983, ambdós pertanyents al seu primer disc: Everybody Else is Doing it, so Why Can’t We?, i que van assolir el no. 15 i el 7, respectivament, al Modern Rock Chart dels USA.

Però va ser amb el segón álbum, No Need to Argue, i especialment amb el single Zombie, que va arribar al no. 1 a la mateixa llista, així com en les francesa i australiana, quan van ser coneguts a tot el món.

Els seus tres discs següents no van arribar al nivell del segón, i, finalment, la cantant Dolores O’Riordan, va decidir iniciar una cursa en solitari, al 2.003.

===============================================================

La historia de The Cranberries es de un éxit tras otro, desde la publicación de sus primeros singles, Dreams y Linger, en 1.983, los dos pertenecientes a su primer disco: Else is Doing it, so Why Can’t We?, y que consiguió el no. 15 y el 7, respectivamente, en el Modern Rock Chart de los USA.

Pero fué con el segundo álbum, No Need to Argue, y especialmente con el single Zombie, que llegó al no. 1 en la misma lista, así como en las francesa y australiana, cuando saltaron a la fama en todo el mundo.

Sus tres discos siguientes no llegaron al nivel del segundo, y, finalmente, la cantante Dolores O’Riordan, decidió iniciar una carrera en solitario, en 2.003.

================================================================

L’histoire de The Cranberries est d’un succés après l’autre, après la publication de leurs premiers singles, Dreams et Linger, au 1.983, les deux inclus dans leur premier disque: Else is Doing it, so Why Can’t We?, et qui est arrivé au no. 15 et le 7, respectivement, dans le Modern Rock Chart des USA.

Mais il fût dans le deuxième album, No Need to Argue, et espécialement avec le single Zombie, qui est arrivé au no. 1 dans la même liste, et même dans les française et australienne, quand ils ont arrivé a la fame mondiale.

Leurs trois disques suivants n’ont pas arrivé au niveau du deuxième, et, finalement, la chanteuse Dolores O’Riordan a décidé d’inicier sa carrière en solitaire, au 2.003.

Anuncios