EL TEMA D’AVUI – QUEENSRYCHE – EYES OF A STRANGER

Aquest grup nord-americà va debutar al 1.983 amb un EP, que va impactar en les llistes americanes des de la seva sortida al mercat.

El seu so inicial es movia molt en la línea de la NWOBM (New Wave of British Metal), copiant força el so dels britànics Iron Maiden.

Amb els anys van anar trobant el seu propi so, un metall més progressiu, més barroc, que va tenir el seu zénit amb el disc Operation Mindcrime, llençat el 1.988, un disc conceptual que explicava la complexa història d’un noi que era drogat per assassinar en nom d’un moviment contestatari.

Un dels moments més brillants del disc és aquesta Eyes of a Stranger.

=============================================================

Este grupo norteamericano debutó en 1.983 con un EP, que impactó en las listas americanas des del primer día de su salida.

Su sonido inicial se movía en la linea de la NWOBM (New Wave of British Metal), copiando bastante el sonido de los británicos Iron Maiden.

Con el paso de los años encuentran su propio sonido, un metal más progresivo, más barroco, que tuvo su zenit con el disco Operation Mindcrime, lanzado en 1.988, un disco conceptual que narraba la compleja historia de un chico que era drogado para asesinar en nombre de un movimiento contestatario.

Uno de los momentos más brillantes del disco es esta Eyes of a Stranger.

=============================================================

Ce groupe nord-américain a débuté au 1.983 avec un EP, qui a impacté fortement dans les listes américaines dès le premier moment.

Leur son initial était dans la ligne de la NWOBM (New Wave of British Metal), très influencié par le son des britaniques Iron Maiden.

Avec le cours des ans ils ont trouvé leur propre son, un metal plus progressif, plus barroque, qui a eu son zénit avec le disque Operation Mindcrime, lancé au 1.988, un disque conceptuel qui nous explique la complexe histoire d’un garçon qui était drogue pour assassiner en nom d’un mouvement contestataire.

Un des moments plus réussis de ce disque est cette Eyes of a Stranger.

Anuncios