EL TEMA D’AVUI – HEAVEN 17 – LET ME GO

Com vaig explicar el dissabte passat, dos ex-components de The Human League, com Martin Ware i Craig Marsh, van deixar el grup al 1.980, i juntament amb el vocalista Glenn Gregory, van fundar un nou grup, de nom Heaven 17.

Malgrat gravar varis discs durant els 80, van acabar separant-se amb el bagatge d’alguns singles d’èxit i poc més, però encara que només sigui per dos temes com Temptation i aquest fantàstic Let Me Go, ja tenen un lloc en la història de la New Wave.

=============================================================

Como expliqué el sábado pasado, dos ex-componentes de The Human League, como Martin Ware y Craig Marsh, dejaron el grupo en 1.980, y junto al vocalista Glenn Gregory, fundaron un nuevo grupo, de nombre Heaven 17.

Pese a grabar varios discos durante los 80, acabaron separándose con el bagaje de algunos singles de éxito y poco más, pero aunque sólo sea por dos temas como Temptation y este fantástico Let Me Go, ya tienen un lugar en la historia de la New Wave.

=============================================================

Comme j’ai expliqué samedi passé, deux ex-membres de The Human League, comme Martin Ware et Craig Marsh, ont laissé ce groupe au 1.980, et avec le vocaliste Glenn Gregory, ont fondé un nouvel groupe, nommé Heaven 17.

Malgré qu’ils ont enregistré plusieurs disques pendant les 80’s, ils ont fini par se séparer, avec le pauvre bagage de quelques singles à succès, mais ni que ce soit par deux thèmes comme Temptation et ce fantastique Let Me Go, ils ont une place d’honneur dans l’histoire de la New Wave.

Anuncios