EL TEMA D’AVUI – NO DOUBT – DON’T SPEAK

Al 1.995 aquest grup californià va treure el seu tercer disc, després de molts problemes, doncs el primer, gravat al 1.991 no va gaudir de massa èxit, i la discogràfica els va retirar la confiança i els fons, per el que el segón, The Beacon Street Collection, no va arribar a ser distribuït mai oficialment i només es venia després dels concerts de la banda.

En veure com, malgrat la manca total de recolzament, aquest segon disc, es venia força bé, la discogràfica Interscope Record els va donar una nova oportunitat, i no van quedar defraudats, doncs Tragic Kindom va ser un dels disc estrella del 1.995, amb temes tant coneguts i apreciats com “Just a Girl” o aquest fantàstic “Don’t Speak”.

==============================================================

En 1.995 este grupo californiano sacó su tercer disco, después de no pocos problemas, ya que el primero, grabado en 1.991 no gozó de demasiado éxito, y la discográfica les retiró la confianza y los fondos, por lo que el segundo, The Beacon Street Collection, no llegó nunca a ser distribuido oficialmente y sólo se vendía después de los conciertos de la banda.

Al ver como, pese a la falta de apoyo oficial, este segundo disco conseguía una gran demanda entre los fans del grupo, la discográfica Interscope Record les dió una nueva oportunidad, y no quedaron defraudados, puesto que Tragic Kindom fué uno de los discos estrella del 1.995, con temas tan conocidos y apreciados como “Just a Girl” o este fantástico “Don’t Speak”.

==============================================================

Au 1.995 ce groupe californien nous offre son troisième disque, après avoir vécu beaucoup de problèmes, donc le premier, enregistré au 1.991, n’a pas eu un grand succés, et la discographique leur a rétiré la confiançe et les fons, donc le deuxième, The Beacon Street Collection, n’a jamais été distribué oficiellement et on pouvait l’acheter seulement après les concerts du group.

Quand les executifs de la discographique ont vu que, malgré la manque de soi appui, ce deuxième disque avait un grand succés parmi les fans du groupe, Interscope Records leur a donné une seconde oportunité, et ils n’ont pas été déçus, donc Tragic Kindom a été un des disques plus réussis du 1.995, avec des thèmes si connus que “Just a Girl” ou ce fantastique “Don’t Speak”.

Anuncios