EL TEMA D’AVUI – MIKE OLDFIELD – FIVE MILES OUT

Aquest xicot amb 18 anys va grabar una maqueta que va anomenar Tubular Bells, on tocava absolutament tots els instruments (entre ells, alguns de vertaderament exòtics i reservats només per als músics més experts). Aquesta obra conceptual va ser rebutjada per totes les discogràfiques on la va presentar, fins que una acabada de nèixer, la Virgin Records de Richard Branson, es va atrevir a publicar el disc, que aviat va captivar mil.lions d’oients a tot el món, i s’ha convertit en un dels més venuts de la història, i, de rebot, va premiar l’aposta de Richard Branson, convertint-lo en multimilionari, i a la seva companyia en aquell moment totalment desconeguda, en la que és ara, una de les 3 més importants sens cap dubte.

A aquella obra li van seguir altres discs excepcionals, com Platinum (el meu preferit), Ommadawn, Hergest Ridge, Incantations, Exposed o QE2, tots ells en la mateixa línea de rock simfònic o progressiu únic d’aquest músic anglès, però combinant ja en la majoria de casos un tema llarg, habitualment d’una cara de disc sencera, amb peces, més curtes, i per tant més fàcils d’arribar al gran públic a través de les emissores de ràdio.

Dins la época 80’s de Mike destacaría el disc Five Miles Out, escrit després d’una forta experiència conduint una avioneta enmig d’una forta tempesta. El tema que dona nom al disc és aquest que podeu escoltar a continuació, en el que destaca la combinació de la veu sintetizada de Mike amb la impressionant de la cantant Maggie Reilly. 

=============================================================

Este chico de 18 años grabó una maqueta que llamó Tubular Bells, donde tocaba absolutamente todos los instrumento (entre ellos, algunos realmente exóticos y reservados sólo para los músicos más expertos). Esta obra conceptual fué rechazada por todas las discográficas donde la presentó, hasta que una recién nacida, Virgin Records de Richard Branson, se atrevió a publicar el disco, que pronto cautivó a millones de oyentes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más vendidos de la historia y, de rebote, premió la apuesta de Richard Branson, convirtiéndole en multimillonario, y a su compañía en ese momento totalmente desconocida, en la que es ahora, una de las 3 más importantes sin ninguna duda.

A esa obra le siguieron otros discos excepcionales, como Platinum (mi preferido), Ommadawn, Hergest Ridge, Incantations, Exposed o QE2, todos ellos en la misma linea de rock sinfónico o progresivo único de este músico inglés, pero combinando ya en la mayoría de ellos un tema largo, habitualmente ocupando una cara de disco entera, con otras piezas más cortas, y por lo tanto más fáciles de llegar al gran público a través de las emisoras de radio.

En los años 80, su disco más destacado es Five Miles Out, escrito después de una fuerte experiencia conduciendo una avioneta en medio de una fuerte tempestad. El tema que da nombre al disco es este que podéis escuchar a continuación, en el que destaca la combinación de la voz sintetizada de Mike con la impresionante de la cantante Maggie Reilly.

==============================================================

Ce garçon avec 18 ans avait enregistré une maquette qui avait nommé Tubular Bells, ou il jouait absolument tous les instruments (parmi lesquels, quelques vraiement exotiques et réservés exclusivement aux musiciens plus experts). Cette oeuvre conceptuelle a étè rejetée par toutes les discographiques ou il l’a présentée, jusqu’à le moment ou il a reveillé l’interêt de Virgin Records, qui venait justement de naître, et de son proprietaire Richard Branson, qui a risqué a publier ce disque. Dans un periode très court de temps, il s’est converti en un des plus écoutées dans tout le monde, et jusqu’a présent, un des plus vendus de l’histoire, et Branson a reçu le prix a son risque, devenant multimillionaire, et sa compagnie, dans ce moment-là completement inconnue, est aujourd’hui une des 3 plus importantes du monde sans doute.

Ce succes à étè suivi d’autres disques exceptionnels, comme Platinum (mon préferé), Ommadawn, Hergest Ridge, Incantations, Exposed ou QE2, tous dans la même ligne de rock simphonique ou progressif de ce musicien anglais, mais combinant déjà des thèmes longs, parfois d’une face complete des disques, avec d’autres plus courts, et par conséquent plus facciles d’arriver au gros public à travers des stations de radio.

Dans l’époque 80’s de Mike je trouve rémarquable le disque Five Miles Out, composé après une forte experience en pilotant un petit avion dans une forte tempête. Le thème qui donne le nom au disque est celui que vous pouvez écouter tout de suite, et il faut remarquer la combination de la voix syntéthisée de Mike avec celle fantastique de la chanteuse Maggie Reilly.  

Anuncios