EL TEMA D’AVUI – IMMACULATE FOOLS – NOTHING MEANS NOTHING

Malgrat que el seu éxit comercial no va ser massa important, Immaculate Fools és d’aquells grups de culte, venerat per els seus seguidors, i que van gravar, al menys, un parell de discos molt interessants: el primer amb el mateix nom del grup, i el segón, de nom Another Man’s World.

El primer és especialment recomanable, i té temes com Hearts of Fortune, So Sad, Immaculate Fools i aquest Nothing Means Nothing.

=============================================================

Pese a que su éxito comercial no fué demasiado importante, Immaculate Fools es uno de aquellos grupos de culto, venerado por sus seguidores, y que grabaron, al menos, un par de discos muy interesantes: el primero con el mismo nombre del grupo, y el segundo, de nombre Another Man’s World.

El primero es especialmente recomendable, con temas como Hearts of Fortune, So Sad, Immaculate Fools y este Nothing Means Nothing.

==============================================================

Malgré que son succés commercial n’a pas été vraiement remarquable, Immaculate Fools est un de ceux groupes de culte, véneré par leurs fans, et qui ont enregistré, au moins, une paire de très bons disques: le premier avec le même nom du groupe, et le deuxième, nommé Another Man’s World.

Le premier est espécialement récommendable, et contient des thèmes si suggestifs comme Hearts of Fortune, So sad, Immaculate Fools et ce Nothing Means Nothing. 

Anuncios