EL TEMA D’AVUI – SIMPLE MINDS – DON’T YOU (FORGET ABOUT ME)

Si hi ha un tema que reflexa tot l’esperit i la força de la New Wave, és aquest Don’t You (Forget About me) que tanca aquest mes dedicat a aquest estil musical que va regnar durant la primera meitat dels 80’s.

Curiosament aquest tema no va ser composat per Simple Minds, si no per Keith Forsey, productor de Billy Idol, i compositor d’exitosos temes cinematogràfics com Flashdance (What a Feeling). Forsey va oferir aquest tema a Billy Idol, i posteriorment a Brian Ferry, però finalment van ser Simple Minds els qui van acceptar de gravar-lo per formar part de la banda sonora de la película The Breakfast Club, i realment va ser un encert, doncs es va convertir en un éxit mundial, i en el tema més esperat en els concerts del grup escocés.

Billy Idol l’ha gravat també, però gairebé vint anys després, per al seu penúltim recopilatori, Greatest Hits, publicat el 2.001.

=============================================================

Si hay un tema que refleja todo el espíritu y la fuerza de la New Wave, es este Don’t You (Forget About Me) que cierra este mes dedicado este estilo musical que reinó en la primera década de los 80’s.

Curiosamente este tema no fue compuesto por Simple Minds, si no por Keith Forsey, productor de Billy Idol, y compositor de éxitos cinematográficos como Flashdance (What a Feeling). Forsey ofreció este tema a Billy Idol, y posteriormente a Brian Ferry, pero finalmente fueron Simple Minds quienes aceptaron grabarlo para formar parte de la banda sonora de la película The Breakfast Club, y realmente fué un acierto, ya que se convirtió en un éxito mundial, y en el tema más esperado en los conciertos del grupo escocés.

Billy Idol la ha grabado también, pero casi veinte años más tarde, para su penúltimo recopilatorio, Greatest Hits, publicado el 2.001.

=============================================================

S’il y a un thème qui reflette tout l’esprit et la force de la New Wave, il est ce Don’t You (Forget About Me) qui ferme ce mois dédié a ce style musical qui a régné dans la première décade des 80’s.

Curieusement ce thème n’a pas été écrit par Simple Minds, mais par Keith Forsey, producteur de Billy Idol, et composeur de certains succés cinématographiques comme Flashdance (What a Feeling). Forsey a ofert cette chanson a Billy Idol, et après aussi a Brian Ferry, mais finalement c’est Simple Minds qui l’a enregistré pour former partie de la bande sonore du film The Breakfast Club, et vraiement ils ont pris une bonne décision, donc il s’est converti en un succés mondial, et il est le thème plus applaudissé par les fans dans les concerts du groupe écossais.

Billy Idol l’a enregistré aussi, mais presque vingt ans plus tard, pour son avant-dernier récopilatoire, Greatest Hits, lancé au 2.001.

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – SIMPLE MINDS – ALIVE & KICKING

Encara que avui molts no us ho creureu, hi va haver uns anys, a mitjans de la dècada dels 80, on aquesta banda escocesa liderada per Jim Kerr va arribar a ser tant gran com els U2. Si els Irlandesos havien gravat al 1.982 un genial War i al 1.983 l’atmosfèric The Unforgettable Fire, els escocesos havien contraatacat al 1.982 amb els fantàstics New Gold Dream i Sparkle In The Rain, fins i tot en algun concert Bono va compartir escenari amb els Simple Minds, en algun tema, i al 1.985 els escocesos s’avançaven en aquesta particular batalla per el lideratge del rock mundial amb un disc rodó com Once Upon a Time, tot i que, al final, qui guanyava la guerra eren els U2, quan al 1.987 canviaven el curs de la història del rock amb The Joshua Tree. De tota aquesta guerra qui en va sortir guanyant vam ser els amants de la bona música, que vam poder gaudir de temes tant especials com aquest Alive & Kicking.

=============================================================

A pesar de que hoy parezca difícil de creer, hubo unos años, a mediados de los 80, donde esta banda escocesa liderada por Jim Kerr llegó a ser tan grande como los U2. Si los irlandeses habían grabado en 1.982 un genial War y en 1.983 el atmosférico The Unforgettable Fire, los escoceses habían contraatacado el 1.982 con los fantásticos New God Dream y Sparkle in The Rain, incluso en algún concierto Bono compartió escenario con los Simple Minds, en algún tema, y en1.985 los escoceses se adelantaban en esta particular batalla por el liderazgo del rock mundial con un disco redondo como Once Upon a Time, a pesar de que, al final, quien ganaba la guerra eran U2, cuando en 1.987  cambiaban el curso de la historia del rock con The Joshua Tree. En toda esta guerra, los que salimos ganando fuimos los amantes de la buena música, quienes pudimos gozar de temas tan especiales como este Alive & Kicking.

============================================================= 

Malgré qu’aujourd’hui c’est difficile à croire, il y eu plusieurs ans, au milieu des 80’s, où cette bande écosaisse liderée par Jim Kerr est arrivée a être si grande comme U2. Si les irlandais avaient enregistré au 1.982 un grand disque comme War et au 1.983 l’atmosferique The Unforgettable Fire, les écossais avaient contraataqué au 1.982 avec les fantastiques New Gold Dream et Sparkle in The Rain, il à été même possible de voir Bono dans quelque concert des Simple Minds, en chantant quelque chanson du côté de Jim. Au 1.985, les écossais prennaient l’avance dans cette particulière battaille pour le liderat du rock mondial, avec un disque parfait comme Once Upon a Time, malgré que, à la fin, le vainqueur de cette guerre fût U2, lesquels, au 1.987, on changé l’histoire du rock avec The Joshua Tree. Depuis toute cette guerre, ceux qui ont resté triomphants, c’est nous, les amants de la bonne musique, donc nous avons pu jouir de thèmes si espécials comme cet Alive & Kicking.