EL TEMA D’AVUI – GARY MOORE – STILL GOT THE BLUES

Aquest guitarrista nascut a Belfast el 1.952, durant els primers 70’s va destacar com a guitarrista de hard rock, gravant varis discos acompanyat de la Gary Moore Band.

El seu talent el va portar a ser cridat per el desaparegut Phil Lynnot, per compartir el protagonisme a les guitarres del seu grup Thin Lizzy, amb un altre guitarrista molt talentós, Scott Gorham, tot i que no va abandonar els seus projectes en solitari.

Al 1.990 va donar un gir radical a la seva carrera, deixant de banda el hard rock per impressionar-nos amb un fantàstic disc de Blues, del que la capçalera és aquest impresionant tema que li dóna títol.

=============================================================

Este guitarrista nacido en Belfast en 1.952, durante los primeros 70’s destacó como guitarrista de hard rock, grabando varios discos acompañado de la Gary Moore Band.

Su talento le llevó a ser llamado por el desaparecido Phil Lynnot, para compartir el protagonismo en las guitarras de su grupo Thin Lizzy, con otro guitarrista muy talentoso, Scott Gorham, pese a que no abandonó sus proyectos en solitario.

En 1.990 dió un giro radical a su carrera, dejando de lado el hard rock para impresionarnos con un fantástico disco de Blues, del que la cabecera es este impresionante tema que le da título.

============================================================

Ce guitariste né a Belfast au 1.952, pendant les premièrs 70’s a destaqué comme guitariste de hard rock, enregistrant plusieurs disques avec la compagnie de la Gary Moore Band.

Son talent l’a méné a être appellé par le disparu Phil Lynnot, pour compartir le protagonisme aux guitares de son groupe Thin Lizzy, avec un autre guitariste très talenteux, Scott Gorham, malgré qu’il n’a pas abandonné ses projects en solitaire.

Au 1.990 il a donné un tour radical a sa carrière, abandonnant le hard rock pour nous imprésionner avec un fantastique disque de Blues, avec un thème brillant comme celui qui lui donne le nom.

Anuncios