EL TEMA D’AVUI – MADONNA – INTO THE GROOVE

Un dels meus temes preferit de la “Blonde Ambition” (l’ambició rossa) és aquest Into The Groove, que va rebentar les pistes de ball a mitjans dels 80’s.

Aquest tema composat per Madonna i Stephen Bray, i inclòs al seu segón disc, Like a Virgin, llençat al novembre del 1.984, va ser-ne el quart single, després de la própia Like a Virgen, Material Girl i Angel.

Curiosament aquesta canço va ser composada inicialment per formar part de la banda sonora de la película “Cercant a Susan desesperadament”, no com a tema central, sino com un més de la BSO, però la seva qualitat va fer-lo incloure finalment en l’edició internacional de Like a Virgin, però no figura en l’edició USA del mateix disc, cosa que no deixa de ser curiosa.

================================================================

Uno de mis temas preferidos de la “Blonde Ambition” (ambición rubia) es este Into The Groove, que destrozó las pistas de baile a mediados de los 80’s.

Este tema compuesto por Madonna y Stephen Bray, e incluido en su segundo disco, Like a Virgin, lanzado en noviembre de 1.984, fué su cuarto single, después de la propia Like a Virgen, Material Girl y Angel.

Curiosamente este tema fué compuesto inicialmente para forma parte de la banda sonora de la película “Buscando a Susan desesperadamente”, no com a tema central, sinó como uno más de la BSO, pero su calidad hizo incluirlo finalmente en la edición internacional de Like a Virgin, pero no figura en la edición USA del mismo disco, cosa que no deja de ser curiosa.

================================================================

Un de mes thèmes préférés du “Blonde Ambition” (l’ambition blonde) est ce Into The Groove, qui a écrassé les pistes de danse dans la moitié des 80’s.

Ce thème composé par Madonna et Stephen Bray, et inclus dans son deuxième disque, Like a Virgin, lancé dans le novembre du 1.984, il fût son quatrième single, après la propre Like a Virgin, Material Girl et Angel.

Curieusement ce thème a été composé d’abord pour former partie de la bande sonore du film “Recherche Susan Désespérément”, non comme thème centrale, mais comme plusieurs d’autres de la BSO, mais sa qualité l’a fait inclure à la fin dans l’édition internationalle de Like a Virgin, mais il n’est pas inclus dans l’édition USA du même disque, ce qui ne laisse pas d’être curieux. 

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – MADONNA – LIKE A PRAYER

Poca cosa us puc explicar d’una artista mundialment famosa, i que des del 1.982 en que va sortir el seu primer single Everybody, fins al dia d’avui, s’estima que ha venut prop de 400.000.000 de discos (si, ho heu llegit bé, quatre-cents mil.lions de discs).

Es difícil escollir un tema dins d’una discografia esplèndida, però aquest Like a Prayer sens dubte és un dels més complexos i reeixits, especialment els dos darrers minuts.

El video va aixecar molta polèmica, però deixem-la de banda, per gaudir d’un dels himnes de la Ciccone.

==============================================================

Poca cosa os puedo contar que no sepáis de una artista mundialmente famosa, y que desde el 1.982 en que salió su primer single Everybody, hasta el dia de hoy, se estima que ha vendido cerca de 400.000.000 de discos (si, lo has leido bien, cuatrocientos millones de discos).

Es difícil escoger un tema de una discografía expléndida, pero este Like a Prayer sin duda es uno de los más complejos y conseguidos, especialmente los dos últimos minutos.

El video levantó mucha polémica, pero dejémosla de lado, para gozar con uno de los himnos de la Ciccone.

=============================================================

Je peux vous expliquer très peu de nouveau sur cette artiste de fame mondiale, et qui, après le 1.982 où elle a publié son premier single Everybody, jusqu’aujourd’hui, on estime qu’elle a vendu près de 400.000.000 de disques (oui, vous avez bien lu, quatre-cents mil.lions de disques).

C’est difficile de choisir un seul thème parmi une discographie fantastique, mais ce Like a Prayer sans doute est un des plus complèxes et réussis, espécialement les deux derniers minutes.

Le tube a provoqué une grande polemique, mais mieux la laisser de côté, pour jouisser avec un des hymnes de la Ciccone.