EL TEMA D’AVUI – GOLPES BAJOS – MALOS TIEMPOS PARA LA LIRICA

Aquest grup galleg, format per German Coppini (que també era, en aquell moment, cantant de Siniestro Total) i Teo Cardalda, i reforçat per Pablo Novoa i Luis García, va ser un dels pocs representats del tecno espanyol que va gaudir d’un cert ressó, que malhauradament es va limitar a dos EP, dos LP i set senzills, fins que al 1.987 es van separar, iniciant Coppini una carrera en solitari, mentre Teo Cardalda, juntament amb la seva parella, María Monsonís formava el que seria un dels grups més importants del pop espanyol dels 90’s: Cómplices.

El seu primer EP, del mateix nom del grup, va ser editat el 1.984 i ja hi podem trobar els seus millors temes, com aquest inoblidable No Mires a los Ojos de la Gente.

================================================================

Este grupo gallego, formado por German Coppini (que también era, en ese momento, cantante de Siniestro Total) y Teo Cardalda, y reforzado por Pablo Novoa y Luis García, fué uno de los pocos representantes del tecno español que gozó de un cierto éxito, desgraciadamente limitado a dos EP, dos LP y siete singles, hasta que, en 1.987, se separaron, iniciando Coppini una carrera en solitario, mientras Teo Cardalda, junto a su pareja, María Monsonís, formaba el que sería uno de los grupos más importantes del pop español de los 90’s: Complices.

Su primer EP, con el mismo nombre del grupo, fué editado en 1.984 y ya podemos encontrar sus mejores temas, como este inolvidable No Mires a los Ojos de la Gente.

================================================================

Ce groupe de Galicia, formé par German Coppini (qui était aussi, à ce moment-là, le chanteur de Siniestro Total) et Teo Cardalda, et renforcé par Pablo Novoa et Luis García, a été un des pas nombreux répresentants du techno espagnol qui est arrivé à un certain succés, malhereusement limité a deux EP, deux LP et sept singles, jusqu’aù 1.987, ou Coppini à commencé son carrière en solitaire, et Teo Cardalda, avec son couple, María Monsonís, formait ce qui allait être un des groupes plus importants du pop espagnol des 90’s: Complices.

Leur premier EP, du même nom du groupe, à été édité au 1.984 et nous pouvons y trouver leurs meilleurs thèmes, comme cette inoubliable No Mires a los Ojos de la Gente.

Anuncios