EL TEMA D’AVUI – BOB MARLEY & THE WAILERS – IS THIS LOVE?

Nascut el 6 de febrer del 1.945 a Nine MIles, Jamaica, Robert Nesta Marley era fill d’una jamaicana, i d’un oficial de l’exèrcit britànic, que es va desentendre d’ell, per el que la seva mare es va veure obligada a traslladarse a un dels barris més pobres de la capital, Kingston, on Robert va passar la seva infantesa i juventut, i va conèixer Neville O’Riley Livingston, a partir de llavors Bunny, i a Winston Hubert McIntosh, a partir de llavors Peter Tosh, amb qui va formar el seu primer grup, Wailing Wailers.

Durant els anys 60 van anar-se llaurant una sòlida reputació, i a principis dels 70’s eren ja una llegenda al carib, tot i que pràcticament desconeguts a la resta del món.

Això va canviar al 1.973, amb la publicació del seu vuitè treball, Burnin’, i en especial al tema I Shoot The Sheriff, que va arribar al no. 1 als USA, i d’aquí al reconeixement de Bob com a rei del Reggae a tot el món.

El meu disc preferit de Marley és Kaya, del 1.978, d’on va sortir aquest fantàstic Is This Love?

====================================================================

Nacido el 6 de febrero del 1.945 en Nine Miles, Jamaica, Robert Nesta Marley era hijo de una jamaicana, y de un oficial del ejército británico, que se desentendió de él, por lo que su madre se ve obligada a trasladarse a uno de los barrios más pobres de la capital, Kingston, donde Robert pasó su infancia y juventud y conoció a Neville O’Riley Livingston, a partir de entonces Bunny, y a Winston Hubert McIntosh, a partir de entonces Peter Tosh, con quienes formó su primer grupo, Wailing Wailers.

Durante los años 60 se ganaron una sólida reputación, y a principios de los 70’s eran ya una leyenda en el caribe, aunque prácticamente desconocidos en el resto del mundo.

Esto cambió en 1.973, con la publicación de su octavo trabajo, Burnin’, y en especial al tema I Shoot The Sheriff, que llegó al no. 1 en los USA, y de aquí al renconocimiento de Bob como el rey del Reggae en todo el mundo.

Mi disco preferido de Marley es Kaya, del 1.978, donde entramos esta fantástica Is This Love?

====================================================================

Né le 6 février 1.945 à Nine Miles, Jamaica, Robert Nesta Marley était le fils d’une jamaiquaise et un officier de l’armée britanique, qui n’a rien voulu savoir de lui. A cause de ça, sa mère s’est obligée de partir vers un des quartiers plus pauvres de la capital, Kingston, ou Robert a passé toute son infance et sa jeuneusse, et ou il a connu Neville O’Riley Livingston, à partir de ce moment-là Bunny, et Winston Hubert McIntosh, à partir de ce moment-là Peter Tosh, avec lesquels il a formé son premier groue, Wailing Wailers.

Pendant les 60’s ils ont gagné une solide réputation, et au début des 70’s ils étaient déjà légendaires dans tout le caribe, mais pratiquement méconnus dans le reste du monde.

Tout est change le 1.973, avec la publication de leur huitième travail, Burnin’, et espécialement grace au thème I Shoot The Sheriff, qui est arrivé au no. 1 aux USA, et d’ici à la réconaissance mondiale de Bob comme le roi du Reggae.

Mon disque préféré est Kaya, du 1.978, ou nous pouvons trouver cette fantastique Is This Love?

Anuncios