EL TEMA D’AVUI – THE SMITHEREENS – BLOOD AND ROSES

The Smithereens són una banda de Rock fundada a New Jersey al 1.980 per Pat Dinizio, cantant principal i guitarrista, Jim Babjak, guitarra i veus, Mike Mesaros, baix i veus, i Dennis Dikken a la bateria.

Es un grup de rock clàssic, el que als USA en diuen “college rock” o “garage rock”, i, a Europa, com “rock alternatiu” que ha anat publicant regularment LP’s a raó d’un cada dos o tres anys, excepte en el periode del 1.999 fins al 2.007 en que només van girar, o col.laborar en treballs d’altres artistes com Suzanne Vega, Belinda Carlisle o Graham Parker, però sense treure al mercat material propi.

Specially For You, del 1.986, és el seu treball més reeixit, i hi destaquen temes com Cigarette, o aquesta preciosa balada: Blood and Roses.

===============================================================

The Smithereens son una banda de Rock fundada en New Jersey en 1.980 por Pat Dinizio, cantante principal y guitarrista, Jim Babjak, guitarra y voces, Mike Mesaros, bajo y voces, y Dennis Dikken a la bateria.

Es un grupo de rock clásico, de lo que en los USA se conoce como “college rock” o “garage rock”, y en Europa como “rock alternativo” que ha ido publicando regularmente LP’s a razón de uno cada dos o tres años, excepto en el periodo del 1.999 hasta el 2.007 en que sólo giraron, o colaboraron en trabajos de otros artistas como Suzanne Vega, Belinda Carlisle o Graham parker, pero sin sacar al mercado material propio.

Specially For You, del 1.986, es su trabajo más logrado, y destacan temas como Cigarette, o esta preciosa balada: Blood and Roses.

==============================================================

The Smithereens sont une bande de Rock fondée à New Jersey au 1.980 par Pat Dinizio, chanteur principal et guitariste, Jim Babjak, guitare et cors, Mike Mesaros, bas et cors, et Dennis Dikken à la battérie.

C’est un groupe de rock classique, ce qu’aux USA on appelle “college rock” ou “garage rock”, et en Europe “rock alternatif”, qui a publié regulièrement des LP tous les deux ou trois ans, sauf dans le période du 1.999 jusqu’au 2.007 ou ils ont seulement fait des tournées, ou ils ont fait des collaborations avec d’autres artistes comme Suzanne Vega, Belinda Carlisle ou Graham Parker, mais sans publier des travaux propres.

Specially For You, du 1.986, est leur travail plus réussi, et on peux remarquer des thèmes comme Cigarette, ou cette belle balade: Blood and Roses.

Anuncios