EL TEMA D’AVUI – THE COMSAT ANGELS – THE CUTTING EDGE

Aquest grup fundat a Sheffield va passar de l’after-punk dels seus inicis, en la linea de grups com Siouxsie & The Banshees o The Chameleons, a un pop més clàssic i elegant, que va cridar l’atenció d’un mite com Robert Palmer, que els va ajudar a passar d’una discogràfica independent com Jive a una multinacional com Island Records, la que els va facil.litar tots els mitjans i temps per gravar un disc com Chasing Shadows, al 1.986, en el que fins i tot Palmer va col.laborar amb la veu al tema You’l Never Know.

Malgrat comptar amb alguna gran balada com Carried Away, o la mateixa You’l Never Know, només van treure un sol single, aquest The Cutting Edge, però, malgrat el bon nivell general del disc, el 1.986 va ser un any de competència molt dura, amb nombrosos grans llençaments, i The Comsat Angels no van assolir un gran éxit, que possiblement mereixien més que alguns dels que si que van pujar al top de les llistes.

==============================================================

Este grupo fundado en Sheffield pasó del after-punk de sus inicios, en la linea de grupos como Siouxsie & The Banshees o The Chameleons, a un pop más clásico y elegante, que llamó la atención de un mito como Robert Palmer, quien les ayudó a pasar de una discográfica independiente como Jive a una multinacional como Island Records, que les facilitó todos los medios y tiempo para grabar un disco como Chasing Shadows, en 1.986, en el que incluso Palmer colaboró con su voz en el tema You’l Never Know.

A pesar de contar con alguna gran balada como Carried Away, o la misma You’l Never Know, se lanzó un solo single, este The Cutting Edge, pero, pese al buen nivel general del disco, 1.986 fué un año de competencia muy dura, con numerosos grandes lanzamientos, y The Comsat Angels no consiguieron un gran éxito, que posiblemente merecían más que algunos de los que sí subieron al top de las listas.

==============================================================

Ce groupe fondé à Sheffiled a passé du after-punk de leurs débuts, dans la ligne de groupes comme Siouxsie & The Banshees ou The Chameleons, à un pop plus classique et élégant, qui a tiré l’attention d’un mythe comme Robert Palmer, qui leur a aidé à passer d’une discographique independente comme Jive à une multinationalle comme Island Records, qui leur à facilité tous les moyens et le temps pour enregistrer un disque comme Chasing Shadows, au 1.986, ou Palmer a participé avec sa voix dans le thème You’l Never Know.

Malgré qu’il comptait avec une grande balade comme Carried Away, ou la propre You’l Never Know, un seul single est lancé, ce The Cutting Edge, mais, malgré le bon niveau géneral du disque, 1.986 a été une année de grande concurrence, avec des nombreux grands lancements, et The Comsat Angels n’ont pas obtenu un grand succés, qu’il est possible qu’ils méritaient plus que d’autres groupes arrivés vraiement au top des listes.

Anuncios