EL TEMA D’AVUI – THE CARS – DRIVE

El cantant del The Cars habitualment era el peculiar Rick Ocasek, però en algun dels seus temes, era el baixista Benjamin “Ben” Orr, qui es feia càrrec de l’apartat vocal, aquest és el cas de Drive, un dels seus millors temes, pertanyent al seu àlbum de més ressó, Heartbreak City, publicat el 1.984.

Malhauradament, Ben Orr ens va deixar el 3 d’octubre del 2.000, víctima d’un càncer de pàncreas, però el seu record resta inoblidable al pas del temps gràcies a aquesta preciosa balada.

===================================================================

El cantante de The Cars habitualmente era el peculiar Rick Ocasek, pero en alguno de sus temas, era el bajista Benjamin “Ben” Orr, quien se hacía cargo del apartado vocal, este es el caso de Drive, uno de sus mejores temas, perteneciente a su álbum más conocido, Heartbreak City, publicado en 1.984.

Desgraciadamente, Ben Orr nos dejó el 3 de octubre del 2.000, víctima de un cáncer de páncreas, pero su recuerdo se mantiene inalterable al paso del tiempo gracias a esta preciosa balada.

===================================================================

Le chanteur de The Cars était d’habitude le particulier Rick Ocasek, mais dans quelques de leurs thèmes, c’était le bassiste Benjamin “Ben” Orr, qui était aussi le chanteur, comme dans Drive, un de leurs meilleurs thèmes, qui apparaît dans leur album plus connu, Hearbreak City, publié au 1.984.

Malhereusement, Ben Orr nous à laissé le 3 octovre du 2.000, victime d’un cancer pancréathique, mais son souvenir reste avec nous malgré le cours du temps, grâce a cette belle balade.

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – THE CARS – HEARTBREAK CITY

6 discos oficials en poc més de 10 anys van conformar la sólida carrera d’aquest grup americà liderat al 50 % per l’estrafolari Ric Ocasek i el malaurat Ben Orr, que per desgràcia va morir d’un càncer l’any 2.000. 

En tots els discos hi havia 3 o 4 molt bons temes, però la seva obra mestra va ser, al 1.984, el sensacional Heartbreak City, un dels discs fonamentals de la New Wave, amb una fantástica combinació de pop, rock y tecno que els va convertir en un dels millors grups de la primera meitat dels 80’s, malauradament no van acabar de pair l’èxit i només tres anys després es van acabar separant.

=============================================================

6 discos oficiales en poco más de 10 años conformaron la sólida carrera de este grupo americano liderado al 50 % por el estrafalario Ric Ocasek y el añorado Ben Orr, quien por desgracia murió de un cáncer el año 2.000.

En todos los discos habia 3 o 4 temas muy buenos, pero su obra maestra fué, en 1.984, el sensacional Heartbreak City, uno de los discos fundamentales de la New Wave, con una fantástica combinación de pop, rock y tecno que les convirtió en uno de los mejores grupos de la primera mitad de los 80, desgraciadamente no acabaron de digerir el éxito y sólo tres años después terminaron separándose.

============================================================= 

6 disques officiels au cours de 6 ans ont conformé la solide carrière de ce groupe américain lideré au 50 % pour l’excentrique Ric Ocasek i le regretté Ben Orr, qui, malhereusement est mort à cause d’un cancer le mois d’octobre du 2.000.

Dans tous les disques on pouvait trouver 3 o 4 thèmes d’une qualité supérieure, mais son oeuvre capitale a été, au 1.984, le sensationnel Heartbreak City, un des disques fondamentaux de la New Wave, avec une fantastique combination de pop, rock et tecno qui leur est transformé en un des plus grands groupes de la première moitié des 80’s, malhereusement ils n’ont pas fini par digerer ce succés et seulement trois ans après ils ont fini par se séparer.