EL TEMA D’AVUI – BRONSKY BEAT – SMALLTOWN BOY

Jimmy Sommerville, Steve Bronski i Larry Steinbachek van formar aquest grup el 1.983, i ja des del seu primer single, Smalltown Boy, van escal.lar a la part més alta de les llistes d’èxits singles pop, amb un tecno molt personal, basat exclusivament en els sintetitzadors i bateries electròniques, i amb el toc mestre de la personal veu en falset de Jimmy.

El seu primer àlbum, The Age of Consent, ha de ser recordat com un dels millors àlbums del tecno pop, sens cap mena de dubte, abans que per un fet tant impactant en els anys 80, com que un grup publiqués en la contraportada del seu disc, les edats on les relacions homosexuals deixaven de ser delicte a tots els països d’Europa, trobant-nos amb diferències que podien anar dels 14 anys d’una sempre avançada Holanda, als 18 d’España o els 21 de la, en aquells moments, més intransigent moral britànica.

===============================================================

Jimmy Sommerville, Steve Bronski y Larry Steinbachek formaron este grupo en 1.983, y ya desde su primer single, Smalltown Boy, escalaron a la parte más alta de las listas de éxitos singles pop, con un tecno absolutamente personal, basado exclusivamente en sintetizadores y baterias electrónicas, y con el toque maestro de la personal voz en falsete de Jimmy.

Su primer álbum, The Age of Consent, debe ser recordado como uno de los mejores álbumes del tecno pop, sin ninguna duda, antes que por un hecho tan impactante en los años 80, como que un grupo publicara en la contraportada de su disco las edades en las que las relaciones homosexuales dejaban de ser delito en todos los paises de Europa, encontrándonos con diferencias que podian ir desde los 14 años de una siempre adelantada Holanda, a los 18 de España, o a los sorprendentes 21 de una, en esos momentos, retrógrada Gran Bretaña. 

===============================================================

Jimmy Sommerville, Steve Bronski et Larry Steinbachek ont formé ce groupe au 1983 et déjà après son premier single, Smalltown Boy, ils ont escalé jusqu’au sommet des listes de succés singles pop, avec un tecno absolument personnel, exclusivement performé aux synthétizateurs et bateries éléctroniques, et avec la brillante voix au falset de Jimmy.

Leur premier album, The Age of Consent, doit être rappellé comme un des mieux albumes du tecno pop, sans aucun doute, avant que pour un fait si frappant dans les années 80’s, comme qu’un groupe publiait dans l’arrière son disque les âges ou les rélations homosexuelles cessaient d’être une infraction des lois dans tous les pays de l’Europe, ou on pouvait trouver des differences comme les 14 anys des toujours avancés Pays Bas, aux 18 de l’Espagne, ou les surprisants 21 d’une, dans ces moments-là, rétrogade Angleterre.

Anuncios