EL TEMA D’AVUI – NICK KERSHAW – WOULD’N IT BE GOOD

Aquest anglès de Ipswitch és un dels solistes amb més èxit de la New Wave, y segurament merescut, doncs, des del seu debut, al 1.984, amb l’àlbum Human Nature, va demostrar una gran facilitat per composar brillants temes pop, que el van convertir en número 1 a la majoria de països d’Europa.

==============================================================

Este inglés de Ipswich es uno de los solistas con más éxito de la New Wave, y seguramente merecido, pues, desde su debut, en 1.984, con el álbum Human Nature, demostró una gran facilidad para componer brillantes temas pop, que le convirtieron en número 1 en la mayoría de paises de Europa. 

==============================================================

Cet anglais d’Ipswich est un des solistes avec un plus grand succés de la New Wave, et ça c’est sûrement merité, donc, après son début, au 1.984, avec l’album Human Nature, il a montré une grande facilité pour composer des brillants thèmes pop, qui l’ont converti en numéro 1 dans la majorité des pays européens.

Anuncios