EL TEMA D’AVUI – THE BOLSHOI – AWAY

Aquest és un bon exemple d’un dels centenars de grups britànics que van viure un present brillant durant els 80’s a l’abric d’aquell fenòmen musical que es va anomenar New Wave.

Van gravar un mini-lp al 85 (Giants), y dos LP al 86 (Friends) i 87 (Lindy’s Party) i es parla que hi ha un quart àlbum, de nom Country Life, gravat al 1.988 però que finalment no va sortir al mercat, i poc després es va produir la disolució del grup, una verdadera llàstima doncs Lindy’s Party és un dels grans discs del 87, però malauradament en aquella època la New Wave vivia ja els seus darrers dies.

Del segón disc, sempre m’ha encantat aquest tema, barreja entre el rock gòtic, el pop més ballable i el after-punk i que és un dels més representatius del so d’una banda que ara podem considerar de culte.

=============================================================

Este es un buen ejemplo de uno de los centenares de grupos británicos que vivieron un presente brillante en los 80’s al abrigo de aquell fenómeno musical que se llamó New Wave.

Grabaron un mini-lp en 1.985 (Giants) y dos LP en el 86 (Friends) y 87 (Lindy’s Party) y se habla que hubo un cuarto álbum, de nombre Country Life, gravado el 1.988 pero que finalmente no salió al mercado, y poco después se produjo la separación del grupo. Una verdadera llàstima doncs Lindy’s Party es uno de los grandes discos del 87, pero desgraciadamente en aquella época la New Wave vivia ya sus últimos días.

Del segundo disco, siempre me ha encantado este tema, mezcla de rock gótico, el pop más bailable y el after-punk y que es uno de los más representativos del sonido de una banda que ahora podemos considerar de culto.

==============================================================

Celui-ci est un bon exemple d’un des centaines de groupes britaniques qui ont vécu un présent brillant dans les 80’s sous le parapluie de ce fenomène musical qu’on a nommé New Wave.

Ils ont enregistré un mini-lp au 1.985 (Giants) et deux LP au 1.986 (Friends) et 1.987 (Lindy’s Party) et on parle qu’il y a un quatrième, nommé Country Life, enregistré au 1.988, mais jamais sorti au marché, et peu après s’est produit la séparation du groupe. Regrettable, donc Lindy’s Party fût un des mieux disques du 87, mais malhereusement dans cette époque-là la New Wave vivait ses derniers jours.

Du deuxième disque, j’ai toujours aimé bien ce thème, une melange de rock gotique, du pop plus danseable et du after punk et qui est un des plus representatifs du son d’une bande que maintenant peut être considerée de culte.

Anuncios