EL TEMA D’AVUI – DEPECHE MODE – EVERYTHING COUNTS

Martin Louis Gore, Dave Gahan, Alan Wilder i Dave Fletcher formen el que ha estat el grup més important del tecno, sobrevivint al final de la New Wave i reciclant-se en grup de música electrònica durant els 90’s i convertint-se en el dinossauri per excel.lència del tecno quan la majoria dels seus coetanis dels 80’s fa temps que ja han tirat la tovallola.

Després de dos discs més que correctes, però encara d’un grup jove i poc madur, al 1.983, van incloure sons industrials i metàl.lics en el seu anterior tecno ballable, per reinventar-se en un nou estil, de bases més denses i complexes, però igual d’exitós a les llistes de tot el món.

Construction Time Again és el nom del disc, i el seu millor tema, clau en el futur de la banda, és aquest Everything Counts.

==============================================================

Martin Louis Gore, Dave Gahan, Alan Wilder y Dave Fletcher forman el que ha sido el grupo más importante del tecno, sobreviviendo al final de la New Wave y reciclándose en grupo de música electrónica durante los 90’s y convertiéndose en el dinosaurio por excelencia del tecno cuando la mayoría de sus coetáneos de los 80’s ya hace tiempo que tiraron la toalla.

Después de dos discos más que correctos, pero todavía de un grupo joven y poco maduro, en el 1.983 incluyeron sonidos industriales y metálicos en su anterior tecno bailable, para reinventarse en un nuevo estilo, de bases más densas y complejas, pero igual de exitoso en las listas de éxitos. 

Construction Time Again es el nombre del disco, y su mejor tema, clave en el futuro de la banda, es este Everything Counts.

==============================================================

Martin Louis Gore, Dave Gahan, Alan Wilder y Dave Fletcher forment ce qui a été le groupe plus important du techno, survivant à la fin de la New Wave et en se réciclant dans un groupe de musique éléctronique pendant les 90’s, pour se convertir en un dinossaure du techno, quant la majorité de leurs contemporanées des 80’s il ya déjà longtemps qui se sont rendus.

Après deux disques très correctes, mais encore d’un groupe jeune et peu mûr, au 1.983 ont incorporé des sons industriels et métaliques dans leur ancien techno danseable, pour se réinventer dans un nouvel style, avec des bases plus denses et complexes, mais avec le même succés dans les listes de tout le monde.

Construction Time Again est le nom du disque, et leur meilleur thème, clé dans le futur de la bande, est cet Everything Counts.

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – DEPECHE MODE – ENJOY THE SILENCE

La música tecno va viure el seu màxim esplendor durant els anys 80, amb milers de grups creant els seus temes amb sintetitzadors, guitarres sintetitzades, bateries electròniques i caixes de ritmes. Molts van desaparèixer amb la mateixa rapidesa amb la que havíen sortit, amb un sol disc al mercat, o amb dos o tres anys de relatiu èxit, pero amb les idees esgotades.

Depeche Mode són l’únic grup que va superar el salt als 90’s, i encara avui continuen gaudint d’un gran ressó amb cada disc que treuen, i d’una fidelitat absoluta de la seva legió de fans a totes les seves gires.

Una mostra que el seu talent no ha decaigut mai, és aquesta preciosa Enjoy The Silence, de l’àlbum Violator (1.990), el que va marcar un important gir a la seva música, i que segurament és la peça clau de la llarga vida de la banda.

=============================================================

La música tecno vivió su máximo esplendor durante los años 80, con miles de grupos creando sus temas con sintetizadores, guitarras sintetizadas, baterias electrónicas y cajas de ritmos. Muchos desaparecieron con la misma rapidez con la que habían salido, con un sólo disco en el mercado, o con dos o tres años de relativo éxito, pero con las ideas agotadas.

Depeche Mode son el único grupo que superó el salto a los 90’s, y hoy en día continúan gozando de un gran éxito con cada disco que sacan al mercado, y de una fidelidad absoluta de su legión de fans durante todas sus giras.

Una muestra de que su talento no ha decaido nunca, es esta preciosa Enjoy The Silence, del álbum Violator (1.990), el que marcó un importante giro en su música, y que seguramentes la pieza clave de la larga vida de la banca.

=============================================================

La musique tecno a vécu sa plus grande splendeur pendant les 80’s, avec des miliers de groupes qui créaient ses thèmes avec des syntethizateurs, des guitares synthétizées, des batteries électroniques et des caisses de rythmes. Beaucoup d’eux ont disparu avec la même vélocité qu’ils étaient nés, avec un seul disque au marché, ou deux ou trois ans de rélatif succés, mais avec les idées épuisées.

Depeche Mode sont le seul groupe qui a réussi le pas aux 90’s, et aujourd’hui ils continuent jouissant d’un grand succés avec chaque disque qui sort au marché, et d’une fidelité inconditionnelle de sa legion de fans pendant toutes ses tournées.

Une préuve que son talent n’a jamais descendu est cette jolie Enjoy The Silence, du album Violator (1.990), celui qui a marqué un important tour dans sa musique, et qui est, bien sûr, la clé de la longue vie du groupe.