EL TEMA D’AVUI – THE WOODENTOPS – TRAVELLING MAN

The Woodentops són un grup molt poc conegut al nostre país, però que va gaudir d’un cert reconeixement al sau país nadiu, Anglaterra, a principis i meitats dels 80’s gràcies a dos bons discs d’Indie Rock com Giant (1.986) i Wooden Foot Cops on The Highway (1.987), a varis singles anteriors i especialment al magnífic disc en directe: Live Hypno Beat, gravat a Los Angeles, el 1.987.

No són un grup típic de l’escena britànica, ja que al format habitual de dos guitarres, baix, teclats i bateria, a les seves gravacions afegeixen una pila d’instruments com marimba, acordions, trompetes o diversos instruments folklórics de corda, aconseguint un so molt personal.

Travelling Man és un d’aquells temes que sonen bé en estudi, però que, en directe, són una autèntica ametralladora.

================================================================

The Woodentops son un grupo muy poco conocido en nuestro pais, pero que gozó de un cierto reconocimiento en su pais nativo, Inglaterra, a principios y mitad de los 80’s gracias a dos buenos discos de Indie Rock como Giant (1.986) y Wooden Foot Cops on The Highway (1.987), a varios singles anteriores y especialmente al magnífico disco en directo: Live Hypno Beat, gravado en Los Angeles, en 1.987.

No son un grupo típico de la escena británica, ya que al formato habitual de dos guitarras, bajo, teclados y batería, en sus grabaciones añaden otros instrumentos como marimga, acordeón, trompetas o diversos instrumentos folklóricos de cuerda, obteniendo un sonido muy personal.

Travelling Man es uno de esos temas que suenan bien en estudio, pero que, en directo, son una auténtica ametralladora.

================================================================

The Woodentops sont un groupe peu connu hors de leur pays, mais qui ont obtenu un certain succés dans leur pays naif, l’Angleterre, au début et dans la moitié des 80’s grace à deux bons disques d’Indie Rock comme Giant (1.986) et Wooden Foot Cops on The Highway (1.987), à des quelques singles anterieurs et espécialement au magnifique disque en direct: Live Hypno Beat, enregistré à Los Angeles, au 1.987.

Ils ne sont pas un groupe thypique de le scène britanique, donc au format habituel de deux guitares, basse, claviers et battérie, dans leurs enregistrements ils ajoutent d’autres instruments comme marimba, accordion, des trompettes et divers instruments folkloriques de corde, pour obtenir un son très personnel.

Travelling Man est un de ces thèmes-ci qui sonnent bien au étude, mais qui, au direct, sont une authentique mitrailleuse.

Anuncios