EL TEMA D’AVUI – EVERYTHING BUT THE GIRL – WHEN ALL’S WELL

El tema que va donar a conèixer a aquest grup a tot el món, i a mi també … és aquesta preciosa composició de pop atemporal, que sóna avui igual de fresca i dolça que al 1.985, quan va ser llençat, com a primer single del seu segón llarga durada, Love Not Money.

================================================================

El tema que dió a conocer a este duo en todo el mundo, y a mi también … es esta preciosa composición de pop atemporal, que suena hoy igual de fresca y dulce que en 1.985, cuando fué lanzada, como primer single de su segundo LP, Love Not Money.

We are not true
We are not pure
We are not right

O but still I’ll steal to you at night
Too selfish by half
Too ugly by far
But when your songs have been sung, come to me
Rumours are rife
And winter blows cold
Reminds me of such wretched times
And yet all the same
I will never deign
To think ill of you
When all’s well
My love is like cathedral bells

Amongst all the dross
The lies and the grief
There are so many things you just wouldn’t believe
But amongst all the dross
The lies and the grief
When all’s well
My love is like cathedral bells

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – EVERYTHING BUT THE GIRL – MISSING

Aquest duet format per Ben Watt i Tracey Thorn han desenvolupat durant tota la seva carrera un pop sofisticat, gairebé podem dir per adults, en la línea de gent com Sade o The Style Council, fugint de la cerca de l’èxit comercial immediat i posant per davant d’aquest, el gust per la música ben feta.

Això no els ha fet allunyar-se de l’èxit, més aviat al contrari, el fet de ser un grup gairebé de culte, amb un so molt particular, els ha acostat a mil.lions de fans, i els ha portat a una exitosa carrera amb 11 discs en estudi i 3 de recopilació o remixos. 

El seu major èxit és aquest “Missing”, que van incloure en el seu disc del 1.994, Amplified Heart, en la versió original, i amb un Remix per part del productor Todd Terry, que va ser un autèntic hit a les pistes de ball.

===================================================================== 

Este duo formado por Benn Watt y Tracey Thorn han desarrollado durante toda su carrera un pop sofisticado, casi podríamos decir para adultos, en la linea de gente como Sade o The Style Council, huyendo de la búsqueda del éxito comercial inmediato y poniendo por delante de este, el gusto por la música bien hecha. 

Esto no les ha alejado del éxito, más bien al contrario, el hecho de ser un grupo casi de culto, con un sonido muy particular, les ha acercado a millones de fans, y les ha llevado a una exitosa carrera con 11 discos en estudio y 3 de recopilaciones o remixes. 

Su mayor éxito es este “Missing”, que incluyeron en su disco de 1.994, Amplified Heart, en la versión original, y en un Remix por parte del productor Todd Terry, que fué un auténtico hit en las pistas de baile.

===================================================================== 

Ce duet formé par Benn Watt et Tracey Thorn ont développé pendant toute sa carrière un pop sophistié, nous pouvons presque l’etiquetter de pop pour adultes, dans la ligne d’autres groupes comme The Style Council ou Sade, sans chercher le succès commercial et en mettant à sa place le goût pour la musique de qualité. 

Cette virtuosité ne leur a empêché d’arriver au succès de public, très au contraire, donc le fait d’être un groupe presque de culte, avec un son très personnel, leur a approché a des mil.lions de fans, et leur a méné a une fantastique carrière avec 11 disques d’étude et 3 récopilations ou disques de remixes. 

Son plus grand succés est arrivé au 1.994 avec ce “Missing”, que nous pouvons trouver dans le disque Amplified Heart, dans deux versions, l’originale et un Remix de la main du producteur Todd Terry, qui a été un vrai succés dans les discothèques.

 VERSIO ORIGINAL

TODD TERRY CLUB REMIX