EL TEMA D’AVUI – URGE OVERKILL – GIRL, YOU’LL BE A WOMAN SOON

Si fem una enquesta sobre les bandes sonores més recordades per a tots, la de la inoblidable Pulp Fiction s’emportaria sens dubte un gran nombre de vots.

Aquest grup de Chicago ja havia gravat 3 discs de relatiu èxit als USA, però pràcticament nul a la resta del món, quan el 1.992, van incloure una versió d’un éxit de 1.967 de Neil Diamond en el seu EP Stull, sense saber que, al cap de dos anys, Quentin Tarantino escolliria aquest tema per una de les escenes principals del film.

====================================================================

Si hacemos una encuesta sobre las bandas sonoras más recordadas por todos, la de la inolvidable Pulp Fiction se llevaría sin duda un gran número de votos.

Este grupo de Chicago ya había grabado 3 discos de relativo éxito en los USA, pero prácticamente nulo en el resto del mundo, cuando en 1.992, incluyeron una versión de un éxito de 1.967 de Neil Diamond en su EP Stull, sin saber que, al cabo de dos años, Quentin Tarantino escogería este tema para una de las escenas principales del film.

====================================================================

Si on fait une enquête sur les bandes sonores de plus bon souvenir pour tous, celle de l’inoubliable Pulp Fiction recevrait sans doute un grand nombre de votes.

Ce groupe de Chicago avait déjà enrégistré 3 disques d’un rélatif succés aux USA, mais pratiquement nul dans le reste du monde, quand au 1.992, ils ont inclus une version d’un succés de 1.967 de Neil Diamond dans leur EP Stull, sans savoir que, deux ans après, Quentin Tarantino allait le choisir pour une des principalles scénes du film.

Anuncios