EL TEMA D’AVUI – GENESIS – FOLLOW YOU, FOLLOW ME

Génesis va ser durant els setanta, un grup de rock simfònic i progressiu, dels més vanguardistes i, en directe, presentàven uns espectacles magistrals, amb una esceneografia cuidada al màxim. Al 1.975 el seu cantant Peter Gabriel va decidir deixar el grup per iniciar la seva carrera en solitari, i molts vaticinàven el final del grup.

En els assatjos per trobar un nou cantant, Phil Collins, fins llavors bateria, era el qui ensenyava als candidats la tonada de les cançons fins que després de proves i més proves, van arribar a la conclusió que qui millor les cantava de tots els candidats era el propi Phil, qui, a partir de llavors, doblaria la seva feina al grup, ocupant-se tant de la bateria com del micròfon de cantant.

El tercer disc sense Gabriel “And Then There Were Three …” marca el camí de la nova fábrica d’éxits comercials que acabava de nèixer i que els portaria a vendre durant les seves tres dècades d’història fins a 150.000.000 de discs. Aquest és el millor tema d’aquest disc, i curiosament va ser inclós a darrera hora, quan ja havia estat gairebé descartat …. incomprensible …

=============================================================

Genesis fueron durante los setenta, un grupo de rock sinfónico y progresivo, de los más vanguardistas y, en directo, presentaban unos espectaculos magistrales, con una esceneografia cuidada al máximo. En 1.975 su cantante Peter Gabriel decidió dejar el grupo para iniciar su carrera en solitario, y muchos vaticinaron el final del grupo.

En los ensayos para encontrar un nuevo cantante, Phil Collins, hasta entonces bateria, era quien mostraba a los candidatos el tono adecuado a las canciones hasta que después de pruebas y más pruebas, llegaron a la conclusión de que quien mejor las interpretaba de todos los candidatos era el propio Phil, quien, a partir de entonces, doblaría su trabajo en el grupo, ocupándose tanto de la bateria como del micrófono de cantante.

El tercer disco sin Gabriel “And Then There Were Three …” marca el camino de la nueva fábrica de éxitos comerciales que acabava de nacer y que les llevaría a vender durante sus tres décadas de historia hasta 150.000.000 de discos. Este es el mejor tema de este disco, y, curiosamente, fué incluido a última hora, cuando ya casi había sido descartado …. incomprensible …

=============================================================

Genesis ont été pendant les 70’s, un groupe de rock simphonique et progressif, parmi les plus vanguardistes et, au direct, ils présentaient des spectacles magistrals, avec une scéneographie soignée au maximum. Au 1.975 son chanteur Peter Gabriel a décidé abandonner le groupe pour inicier un carrière en solitaire, et beaucoup ont prédit le final du groupe.

Pendant les sessions pour trouver un nouveau chanteur, Phil Collins, jusqu’à ce moment-ci batteriste du groupe, était qui montrait aux candidats le ton correcte pour chaque chanson, mais après plusieurs journées de test, ils ont arrivé à la conclusion que le meilleur candidat était le propre Phil, qui, à partir de ce moment-là, allait doubler son travail dans le groupe, comme bateriste, et comme chanteur.

Le troisième disque sans Gabriel “And Then Were Three …” marque le chemin de la nouvelle usine de succés commerciels qui venait de naître et qui les ménerai a vendre pendent ses très décades d’histoire jusqu’à 150.000.000 de disques. Celiu-ci est le meilleur thème de ce disque, et, curieusement, il a été inclus a dernière heure, quand il avait presque été écarté … tout a fait difficile a comprendre ..

Anuncios