EL TEMA D’AVUI – TEARS FOR FEARS – CHANGE

El primer àlbum de Tears for Fears, publicat el 1.983, és The Hurting, i, malgrat la joventut de Roland Orzabal i Curt Smith, reflexa una gran maduresa musical, gràcies a lletres que parlen de la complexa personalitat humana, de l’angoixa emocional, i es pot considerar gairebé un àlbum conceptual, tot i que cada tema té personalitat pròpia.

Change és, junt amb Pale Shelter i Mad World, un dels tres singles que van donar a conèixer Roland i Curt a tot el món.

================================================================

El primer álbum de Tears for Fears, publicado en 1.983, es The Hurting, y, pese a la joventud de Roland Orzabal y Curt Smith, refleja una gran madurez musical, gracias a letras que hablan de la compleja personalidad humana, de la angustia emocional, y se puede considerar casi un álbum conceptual, pese a que cada tema tiene personalidad propia.

Change es, junto con Pale Shelter y Mad World, uno de los tres singles que dieron a conocer a Roland y Curt en todo el mundo.

================================================================

Le premier album de Tears for Fears, publié au 1.983, est The Hurting, et, malgré la jeuneusse de Roland Orzabal et Curt Smith, refflete une grande mûrese musicale, grace à des lettres qui parlent de la complexe personalité humaine, de la détresse émotionnelle, et on peut le considerer presque un algum conceptuel, malgré que tous les thèmes ont leur propre personalité.

Change est, avec Pale Shelter et Mad World, un des trois singles qui on lancé Roland et Kurt au succés dans tout le monde.

You walked in to the room
I just had to laugh
The face you wore was cool
You were a photograph
When it’s all too late
It’s all too late 

I did not have the time
I did not have the nerve
To ask you how you feel
Is this what you deserve
When it’s all too late
It’s all too late

Change
You can change
And something on your mind
Became a point of view 

You lost your honesty
I lost the life in you
When it’s all too late
It’s all too late
We walk and talk in time
I walk and talk in two
Where does the end of me
become the start of you
When it’s all too late
It’s all too late

What has happened to
The friend that I once knew
Has he gone away

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – TEARS FOR FEARS – CHANGE

Tears for Fears són, sens dubte, un dels grups més grans dels 80.

El duet format per Roland Orzábal  i Curt Smith (amb l’acompanyament de Manny Elias i Ian Stanley a la secció rítmica) van gravar tres discos imprescindibles a les nostres lleixes, com The Hurting, Songs From The Big Chair i The Seeds of Love, amb una extensíssima llista de temes que van ser no. 1 als USA, Gran Bretanya i a centenars de països de tot el món.

Change va ser el quart single de The Hurting, un grandíssim tema.

==============================================================

Tears for Fears son, sin duda, uno de los grupos más grandes de los 80.

El duo formado por Roland Orzábal y Curt Smith (acompañados por Manny Elias y Ian Stanley en la sección rítmica) grabaron tres discos imprescindibles en las estanterias de cualquier buen melómano, como The Hurting, Songs From The Big Chair y The Seeds Of Love, con una extensísima lista de temas que fueron no. 1 en los USA, Gran Bretaña y en cientos de paises de todo el mundo.

Change fué el cuarto single de The Hurting, un grandísimo tema.

==============================================================

Tears for Fears sont, sans doute, un des plus grands groupes des 80’s.

Le duet formé par Roland Orzábal et Curt Smith (accompagnés par Manny Elias et Ian Stanley dans la section rythmique) ont enregistré trois disques qui ne peuvent manquer dans la bibliothèque du bon fan de la musique, comme The Hurting, Songs From The Big Chair et The Seeds Of Love, avec une longue liste de thèmes qui ont été no. 1 aux USA, Grande Bretagne et dans des centaines de pays dans tout le monde.

Change a été le quatrième single de The Hurting, un thème fantastique.

EL TEMA D’AVUI – TEARS FOR FEARS – SHOUT

Roland Orzábal y Curt Smith eren dos complets desconeguts en el mon de la música, fins que al 1985 ens van sorprendre amb un album increible de nom Songs From The Big Chair, que els va convertir de la nit al dia en un dels grups més grans de la New Wave. Un gran tema, perfecte per començar amb alegria el cap de setmana.

============================================================== 

Roland Orzabal y Curt Smith eran dos completos desconocidos en el mundo de la música, hasta que en el 1985 nos sorprendieron con un album increible de nombre Songs From The Big Chair, que los convertió de la noche a la mañan en uno de los grupos más grandes de la New Wave. Un gran tema, perfecto para empezar con alegría el fin de semana.

============================================================== 

Roland Orzabal et Curt Smith étaient des complétement inconnus dans l’universe de la musique, jusqu’au 1985, où ils nous ont surpris avec un album fantastique, nommé Songs From The Big Chair, qui les a transformé de la nuit au jour en un des plus grands groupes de la New Wave. Un gran thème, parfait pour commencer joieux le week-end.