EL TEMA D’AVUI – DEEP PURPLE – KNOCKING AT YOUR BACK DOOR

Blackmore, Gillan, Lord, Paice i Glover, són segurament la formació més clàssica de totes les que han tingut els Deep Purple durant la seva llarga carrera.

Aquesta formació va gravar entre el 1.970 i el 1.975, àlbums imprescindibles com In Rock, Fireball, Machine Head, who do we think we are?, Burn i Stormbringer, tots ells en estudi, i així com l’històric directe Made in Japan, però després van venir uns anys de separació bàsicament per les desavenences entre Gillan i Blackmore per el liderat de la banda.

Després de canvis en la formació i anys en la penombra musical, el 1.984, van aconseguir deixar enrera les seves diferències i tornar amb un nou àlbum magistral, Perfect Strangers, on trobem un dels que ja és tema clàssic del grup, aquest impressionant Knocking at Your Back Door.

===============================================================

Blackmore, Gillan, Lord, Paice i Glover, son seguramente la formación más clásica de todas las que han tenido Deep Purple durante su larga carrera.

Esta formación grabó entre 1.970 y 1.975, álbumes imprescindibles como In Rock, Fireball, Machine Head, who do we think we are?, Burn i Stormbringer, todos ellos en estudio, así como el histórico directo Made In Japan, pero después vinieron unos años de separación básicamente por desaveniencias entre Gillan y Blackmore por el liderato en la banda.

Después de cambios en la formación y años en la penumbra musical, en 1.984 consiguieron dejar atrás sus diferencias y volver con un nuevo álbum magistral, Perfect Strangers, donde encontramos uno de los que ya es tema clásico del grupo, este impresionante Knocking at Your Back Door.

Sweet Lucy was a dancer
But none of us would chance her
Because she was a Samurai
She made electric shadows
Beyond our fingertips
And none of us could reach that high
She came on like a teaser
I had to touch and please her
Enjoy a little paradise
The log was in my pocket

When Lucy met the Rockett
And she never knew the reason why

I can’t deny it
With that smile on her face
It’s not the kill
It’s the thrill of the chase

Feel it coming
It’s knocking at the door
You know it’s no good running
It’s not against the law
The point of no return

And now you know the score
And now you’re learning
What’s knockin’ at your back doorSweet Nancy was so fancy
To get into her pantry
Had to be the aristocracy
The members that she toyed with
At her city club
Were something in diplomacy
So we put her on the hit list
Of a common cunning linguist
A master of many tongues
And now she eases gently
From her Austin to her Bentley
Suddenly she feels so young
 

 

 

 

Anuncios

EL TEMA D’AVUI – DEEP PURPLE – PERFECT STRANGERS

Després d’uns 8 primers anys realment exitosos però agotadors a nivell tant de gravacions com d’extenses gires mundials, Deep Purple es van prendre un respir des del 1.976 fins el 1.984, i alguns dels seus membres es van embarcar en altres projectes, el que hauria suposat la fi de molts altres grups.

Però l’amistat entre els cinc membres originals del grup mai es va perdre i, el 1.984, la formació més autèntica (Glover, Paice, Coverdale, Blackmoore, Lord) es reunia de nou per gravar un altre brillantíssim disc, com si el temps no hagués passat, com si simplement s’hagués parat per a tot el món, i continuéssim estant a la millor época del grup.

===============================================================

Después de unos 8 primeros años realmente exitosos pero agotadores a nivel tanto de grabaciones como de extensas giras mundiales, Deep Purple se tomaron un respiro desde el 1.976 hasta el 1.984, y algunos de sus miembros se embarcaron en otros proyectos, lo que podía haber supuesto el fin de muchos grupos.

Pero la amistad entre los cinco miembros originales del grupo nunca se perdió y, en 1.984, la formación más auténtica (Glover, Paice, Coverdale, Blackmoore, Lord) se reunia de nuevo para grabar otro brillantísimo disco, como si el tiempo no hubiera pasado, como si simplemente se hubiera parado para todo el mundo, y continuasemos estando en la mejor época del grupo.

===============================================================

Après 8 ans de vrai succés mais très fatigants au niveau aussi d’enrégistrements comme d’extenses tours mondiaux, Deep Purple s’ont pris un repos après le 1.976 jusqu’au 1.984, et quelqu’uns de leurs membres ont embarqué dans d’autres projects, ce qui avait pu être la fin de beaucoup de groupes.

Mais l’amitié parmi les cinc membres originaux du groupe n’est jamais perdue et, au 1.984, la formation plus autenthique (Glover, Paice, Coverdale, Blackmoore, Lord) s’est réunie de nouveau pour enrégistrer un autre brillant disque, comme si le temps n’était jamais passé, comme si tout simplement il s’était arrêté pour tout le monde, et nous ayons continué dans la meilleure époque du groupe.

Can you remember remember my name
As I flow through your life
A thousand oceans I have flown
And cold spirits of ice
All my life
I am the echo of your past

I am returning the echo of a point in time
Distant faces shine
A thousand warriors I have known
And laughing as the spirits appear
All your life
Shadows of another day

And if you hear me talking on the wind
You’ve got to understand
We must remain
Perfect Strangers

I know I must remain inside this silent
well of sorrow

A strand of silver hanging through the
sky
Touching more than you see
The voice of ages in your mind
Is aching with the dead of the night
Precious life (your tears are lost in
falling rain)

And if you hear me talking on the wind
You’ve got to understand
We must remain
Perfect Strangers

EL TEMA D’AVUI – DEEP PURPLE – BURN

Sempre s’ha parlat de Made in Japan com un dels millors álbums en directe de la història, però personalment penso que igualment s’ha infravalorat molt el Made in Europe gravat uns anys abans, amb la formació, per mi, més increïble de totes les que han tingut els Deep Purple.

A principis dels setanta, la teranyina sónica que teixien Ian Paice, John Lord i Glenn Hughes, era una apissonadora, i junt amb el virtuosisme de Richie Blackmore i la incomparable veu i presència de David Coverdale, es convertien en una de les millors bandes en directe de l’època, comproveu-ho amb aquesta fantàstica interpretació de Burn.

==============================================================

Siempre se ha hablado de Made in Japan como uno de los mejores álbumes en directo de la historia, pero personalmente pienso que igualmente se ha infravalorado mucho el Made in Europe grabado unos años antes, con la formación, para mi, más increible de todas las que han tenido los Deep Purple.

A principios de los 70 la telaraña sónica que tejían Ian Paice, John Lord y Glenn Hughes, era una apisonadora, y junto al virtuosismo de Richie Blackmore i la incomparable voz y presencia de David Coverdale, se convertían en una de las mejores bandas en directo de la época, comprovadlo con esta fantástica interpretación de Burn.

==============================================================

On a toujours parlé de Made in Japan comme un des meilleurs albums en direct de l’histoire, mais personellement je pense que on a infravaloré avec la même intensité Made in Europe, enregistré quelques ans avant, avec la formation, à mon avis, plus fantastique parmi toutes celles qui ont composé Deep Purple dans son histoire.

Au début des 70’s la toile d’aragnée qui tissaient Ian Paice, John Lord et Glenn Hughes, était un vrai bulldozer, et avec le virtuosisme de Richie Blackmore et la incompairable voix et présence de David Coverdale, ils se transformaient en une des meilleures bandes en direct de l’époque, vous pouvez le goûter pour vous mêmes dans cette fantastique interpretation de Burn.