EL TEMA D’AVUI – TOTO – AFRICA

Toto és, junt amb Journey, la banda més representativa del que es va anomenar A.O.R. a finals dels 70’s.

Els fundadors del grup són els germans Porcaro, Mike (baixista), Jeff (Batería) i Steve (teclista), als quals es van unir el guitarrista Dave Lukather, el teclista, i gran compositor, David Paich i el cantant Bobby Kimball.

Tots ells eren grans músics d’estudi, que finalment van decidir unir-se i formar el seu propi grup, amb un éxit abassegador des del seu primer disc, de nom simplement Toto, gràcies a hits com Hold The Line o Georgy Porgy.

Personalment, penso que el seu millor disc és IV, llençat el 1.982, amb temes com Roxanna, I Won’t Hold You Back, i el meu preferit: Africa.

===============================================================

Toto es, junto a Journey, la banda más representativa de lo que se llamó A.O.R., a finales de los 70’s.

Los fundadores del grupo son los hermanos Porcaro, Mike (Bajista), Jeff (Batería) y Steve (teclista), a los que se unieron el guitarrista Dave Lukather, el teclista y gran compositor David Paich, y el cantante Bobby Kimball.

Todos ellos eran grandes músicos de estudio, que finalmente decidieron montar su propio grupo, con un éxito aplastante desde su primer disco, del mismo nombre que la banda, gracias a hits como Hold The Line o Georgy Porgy.

Personalmente, pienso que su mejor disco es IV, lanzado en 1.982, con temas como Roxanna, I Won’t Hold You Back, y mi preferido: Africa.

===============================================================

Toto est, avec Journey, la bande plus répresentative de ce qu’on à nommé A.O.R., à la fin des 70’s.

Les foundeurs du groupe son les frères Porcaro, Mike (bassiste), Jeff (Batériste) et Steve (técliste), à auxquels ils ont été unis le guitariste Dave Lukather, le técliste et grand composeur David Paich, et le chanteur Bobby Kimball.

Ils étaient tous des grands musiciens au étude, qui, à la fin, ont décidé de former leur propre groupe, avec un succés formidable dès leur premier disque, du même nom du groupe, grace a des hits comme Hold The Line ou Georgy Porgy.

Personallement, je pense que leur meilleur disque est IV, lancé au 1.982, avec des thèmes comme Roxanna, I Won’t Hold You Back, et ma préferée: Africa.

Anuncios