EL TEMA D’AVUI – THE CURE – PUSH

El sisé disc, anomenat The Head on The Door, publicat el 1.995, és un dels millors, si no el millor, de The Cure. El retorn del gran baixista Simon Gallup, absent des del 1.982, junt amb l’entrada com a membre permanent del segón guitarrista i teclista Porl Thompson, i l’arribada d’un gran bateria com Boris Williams, va motivar com mai els dos membres fundadors, Robert Smith i Lawrence Tolhurst, i van assolir un d’aquells álbums que passen a la història, magnífic des del primer tema, In Between Days, fins al darrer, Sinking.

Enmig dels dos, varis temes de tall clàssic i alguna peça experimental com aquest Push, que sempre m’ha agradat molt, on els passatges instrumentals predominen per sobre de les veus, en un duel de guitarres realment encisador.

================================================================

El sexto disco, llamado The Head on The Door, publicado en 1.985, es uno de los mejores, si no el mejor, de The Cure. El retorno del gran bajista Simon Gallup, ausente desde el 1.982, junto a la entrada como miembro fijo del segundo guitarrista y teclista Porl Thompson, y la llegada de un gran batería como Boris Williams, motivó como nunca a los dos miembros fundadores, Robert Smith y Lawrence Tolhurst, para conseguir uno de esos discos que pasan a la historia, magnífico desde el primer tema, In Between Days, hasta el último, Sinking.

Entre ambos, varios temas de corte clásico y alguna pieza experimental como este Push, que siempre me ha gustado especialmente, donde los pasajes instrumentales predominan por encima de la voz, en un duelo de guitarras realmente excitante.

================================================================

Le sixième disque, nommé The Head on The Door, publié au 1.985, est un des mieux, sinon le meilleur, de The Cure. La rentrée du grand bassiste Simon Gallup, absent dès le 1.982, accompagnée de l’entrée comme membre fixe du deuxième guitariste et técliste Porl Thompson, et l’arrivée d’un grand batériste comme Boris Williams, a motivé comme jamais les deux membres foundeurs, Robert Smith et Lawrence Tolhurst, pour créer un de ces disques qui vont faire histoire, magnifique dès le premier thème, In Between Days, jusqu’au dernier, Sinking.

Parmi les deux, plusieurs thèmes de coupage classique Cure et quelques experiments, comme ce Push, un thème que j’ai toujours bien aimé, ou les passages instrumentals sont plus rémarqués que la voix, dans un duel de guitares absoulument excitante.

Go go go ….                                                                                    Push him away                                                                                    No no no ….

Don’t let him stay

He gets inside to stare at her
The seeping mouth
The mouth that knows
The secret you
Always you

A smile to hide the fear away
Oh smear this man across the walls
Like strawberries and cream
Its the only way to be

Exactly the same clean room
Exactly the same clean bed
But I’ve stayed away too long this time
And I’ve got too big to fit this time…

Anuncios